ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

درباره ما

شركت مقاوم کار متشکل از متخصصان مجرب و پرسابقه ای که در پروژه های متعدد حضور داشته اند و جهت هم افزایی بیشتر از سال 1364 درکنار یکدیگر قرار گرفته اند تا با استفاده از این هم افزایی خدماتی بی بدیل  در راستاي نيل به رضايت کارفرمایان و بهبود مستمر فعالیت های کسب کارخود  انجام دهند و در این راستا اقدام به استقرار سيستم مديريت کیفیت بر مبنای استاندارد نموده است

دانلود کامل رزومه شرکت
شرکت ساختمانی مقاوم کار
شرکت ساختمانی مقاوم کار
APCu INFO