ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

احداث ساختمان اورژانس جدید فولاد مبارکه

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  احداث ساختمان اورژانس جدید فولاد مبارکه
  تاریخ:  
  1395-06-08
  موقعیت:  
  مجتمع فولاد مبارکه
  ارزش:  
  39880000000
  کارفرما:  
  مجتمع فولاد مبارکه