ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

خدمات

به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات کارآمد می‌تواند نقش بسیار زیادی در کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید.

مدیریت پروژه تلفیق علم، هنر و فن است و به منظور آموزش برای فعالیتهای آماده‌سازی، نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه های عمرانی طرحریزی شده است. ویژگی اصلی تخصصی مدیریت پروژه، ماهیت بین رشته ای آن است.
 

تامین تراکم جهت اخذ پروانه و تامین مالی پروژه‌ها برنامه بلند مدتی است که پروژه‌های صنعتی و زیربنایی را از ریسک‌های جدی توقف و تعلیق دور می‌نماید.
 

هسته مرکزی و اصلی فعالیت ما  مهندسی پروژه‌هاست.
مجموعه‌ای از مهندسین معمار، عمران، برق ، مکانیک و معدن می‌کوشند با ایده‌پردازی و مهندسی‌سازی ایده‌ها بهترین طرح را برای اجرا به کارفرمایان خود ارائه دهند.
 

يكي از الزامات اصلي در صنعت احداث تامين تجهيزات پروژه‌هاست. از اين رو شرکت مقاوم کار موظف است نيازهاي مـشتـريـان را در همـه ابعـاد پيگيـري نمايـد و بهتريـن تـامين كنندگان كـه ويژگـي ها و مشخصه هاي لازم را با پايين ترين قيمت دارند شناسايي نمايد.
 

تجربه ساخت و احداث صدها هزار متر مربع ساختمان‌ها با کاربری‌های مسکونی، تجاری-اداری، صنعتی و اموزشی و ... طی سالیان فعالیت شرکت چراغ راهی برای ادامه فعالیت در این مسیر می‌باشد.
 

APCu INFO